Skip to main content

Kom i gang med Innbyggerdialog

Opprette

For å opprette en instans av Innbyggerdialog kan vi følge denne veiviseren.

Hvordan bruke veiviseren
offline

Dette vil opprette et sett med Feature Layers og Web Mapping Applications på en angitt katalog i AGOL. I tillegg vil dokumentasjon for videre oppsett legges på samme katalog som en pdf ved navn Innbyggerdialog 3D - dokumentasjon.

offline

FeatureLayers

Tilganger

Vi må sette tilganger for visnings-, oppdatering- og opprettings-lagene, samt Web Mapping Application. For lagene oppdatere og opprette må public editing slås på:

offline

For nærmere informasjon om tilganger kan vi lese dokumentet Innbyggerdialog 3D - dokumentasjon som ligger på katalogen i AGOL der Innbyggerdialog ble opprettet. Etter alle tilganger er satt skal visningen se slik ut:

offline