Skip to main content

Innsyn Publikum

Innsyn Publikum er den mest generelle applikasjonen i Origo-familien. Den skal dekke basale behov for datatilgang og WebGIS-funksjonalitet for beboere i kommunen.

Innsyn PublikumInnsyn Publikum vil i praksis spille sammen med relaterte applikasjoner som kompletterer funksjonaliteten på mer spesifikke funksjonelle (fag)områder:

 • Et sett fokuserte ArcGIS Online-applikasjoner som dekker viktige behov innenfor dataeksport og -import, analyse, rapportgenerering, dashboard mm.
 • GeoEiendom - for tilgang til data, rapporter og dokumenter fra matrikkel, grunnbok, pantebok
 • Innbyggerdialog3D - for publikumsmedvirkning i viktige, gjerne st√łrre arealplansaker
 • Kommunens planregister-innsynsapplikasjon. Planregister for ArcGIS eller system fra andre leverand√łrer.
 • Andre applikasjoner integrert ved URL, som portaler med tilrettelagt materiale fra Arkiv, Google Street View, NIBIO/g√•rdskart m.m..

Til mer sjeldent utf√łrte - og GIS-faglig tyngre analyser og GIS-administratoroppgaver vil ArcGIS Pro og/eller FME v√¶re rett valg av system.
Funksjonalitet tilh√łrende systemene nevnt over blir ikke vist eller henvist til her.

Interaksjon med kartet‚Äč

Grunnleggende navigering og m√•lestokkendring‚Äč

Flytting av kartutsnittet (panning) foregår ved at cursor plasseres hensiktsmessig i kartet, venstre mustast klikkes og holdes nede og mus beveges.
Zooming kan bli utf√łrt med mushjulet; Rull opp gir st√łrre m√•lestokk/innzooming, mens rull ned gir mindre m√•lestokk/utzooming. Cursors plassering definerer et punkt som vil v√¶re p√• samme sted i kartet gjennom zoom-operasjonen.
Zoom - verkt√łyet gir inn- og utzooming basert p√• kartsenter:

zoomverkt√ły

Zoom inn til utsnitt: Hold SHIFT-tasken nede og definer utsnittet med en av mustastene holdt nede.
Zoom ut fra utsnitt: Hold CTRL + SHIFT nede og definer utsnittet som skal være sentrert etter utzooming med venstre mustast nede.

 • Stor m√•lestokkendring: Tegn et lite rektangel i kartbildet.
 • Liten m√•lestokkendring: Tegn et rektangel som dekker mye av kartbildet.

Venstreklikk og pop-up‚Äč

Ved klikk med venstre mustast i kartet, vil applikasjonen generere resultatpanel i venstre kant av arbeidsflaten med:

 • en informasjonsrubrikk med n√¶rmeste adresse, posisjon i desimalgrader og h√łyde
 • og liste over alle kartlag med objekter som gir treff i punktet: pop-up.

Resultatliste med operasjoner blir n√¶rmere beskrevet under. Her nevnes at du kan vise egenskaper p√• objekter samt utf√łre operasjoner basert p√• dem ved klikk p√• et objekts resultatlinje i lista.

H√łyreklikk med kontekstmeny‚Äč

Ved klikk med h√łyre mustast i kartet, blir en kontekstmeny √•pnet. Denne inneholder tilgang til typiske lokasjonsbaserte GIS-funksjoner. N√¶rmere omtale av funksjonalitet blir gitt under.

Verkt√ły- og informasjonsknapper, s√łkefelt‚Äč

I venstre og h√łyre kant av arbeidsflaten er s√łkefeltet og en rekke funksjonsknapper plassert.

Applikasjonens s√łkefelt‚Äč

Applikasjonen har tilrettelagt s√łk mot en rekke ulike informasjonskilder i ett s√łkefelt. Det befinner seg lengst oppe til venstre:

s√łkefelt.

Nedtrekkspil i venstre kant av feltet gj√łr det mulig √• innsnevre s√łket ved √• velge en bestemt datakategori:
s√łk_kategorier

Inntastet s√łkestreng gir liste under feltet med kandidater, sortert p√• hvor godt de treffer. Her kan brukeren velge en forekomst eller la applikasjonen overf√łre kandidatene til resultatliste i venstre kant.

Kartfunksjonsknapper, venstre kant‚Äč

Disse knappene er, fra √łverst til nederst:

 • Bakgrunnskartvelger - veksle mellom bakgrunnskart som er gjort tilgjengelige for applikasjonen bakgrunnskart
 • Tegnforklaring. √Öpner denne for synlige kartlag i et panel til venstre tegnforklaring
 • Tjenester/kartlag: Vis lag og endre kartinnhold, inkludert innlegging av brukerdefinerte kartlag vis lag
  Her kan du også endre transparens for polygonlag i en karttjeneste. Ved klikk på treprikk-knappen på samme linje som tjenesten: setlaggjennomskinnelighet
  Samme funksjonalitet finnes på enkeltlagnivå.
 • √Öpne karttyper karttyper. Knappen √•pner liste over de konfigurerte karttypene. Ved valg av en karttype, blir alle lag i de inng√•ende karttjenestene sl√•tt enten av eller p√•. Dette gir rask tilpasning av kartinnhold til saksbehandlingsoppgaven, gitt at det er tidkrevende √• gj√łre dette manuelt i ei stor, niv√•delt kartlagsliste.
 • Velg arealplaner innenfor kartutsnittet vis arealplaner. Liste over prosjekter vises i ordin√¶r resultatliste, under s√łkeknappen.
 • Bildes√łk: Vis Norge i Bilder-prosjekter innenfor kartutsnittet: vis Norge i Bilder. Liste over prosjekter vises i ordin√¶r resultatliste, under s√łkeknappen.
 • Utskrift - knapp som kopler deg til Geocortex Printing: printknapp med maler for vanlige arkst√łrrelser og orienteringer.

Kartfunksjonsknapper, h√łyre kant‚Äč

 • Bokmerkebehandling bokmerker
 • Identifiser - og velg. Verkt√ły for bruk av punkt-, linje- og polygongeometri identify_select
 • Tegn i kartet. Underverkt√ły for punkt, linje og polygon, samt for √• t√łmme grafikklaget etter tegning tegnikartet
 • M√•l i kartet. Verkt√ły for √• m√•le lengde, areal, sette enheter og fjerne grafikken m√•l
 • Kj√łr DOK-analyse for tegnet polygon DOK-analyse polygon
 • 3D verkt√ły 3D m√•leverkt√ły. Tilgang til m√•ling av lengde og areal i 3D, samt sol-/skygge - og siktanalyse. Synlighet og bruk forutsetter at 3D-innsynsapplikasjon er √•pnet.

Velge spesifisert m√•lestokk‚Äč

Nede til venstre i skjermbildet finnes en funksjonsknapp for √• velge m√•lestokk: m√•lestokk, ved valg fra nedtrekksliste eller inntasting. Gjeldende m√•lestokk blir vist ved √•pning av verkt√łyet. For √• spesifisere m√•lestokk, m√• en scrolle til topps i lista og velge Angi m√•lestokk. Deretter definerer en √łnsket m√•lestokk i dialogen som kommer opp.

Vise brukerens posisjon‚Äč

Knappen posisjon aktiverer tilgang til maskinens GNSS-enhet og viser posisjon senrtert i kartet.

Veksle mellom 2D- og 3D-visning‚Äč

Knapper for √• veksle mellom 2D- og 3D-visnng finnes i nedre h√łyre hj√łrne av arbeidsflaten: 2D3D

Brukerveiledning og p√•loggingsinfo‚Äč

Funksjonsknapper i h√łyre del av tittellinje:

 • P√•loggingsinfornasjon, med Geocortex personvernerkl√¶ring (lenke) og utloggingsmulighet p√•loggings- og brukerinformasjon
 • Lenke til brukerveiledning, og info om applikasjonen info og brukerveiledning
 • Lagre/laste prosjekt lagrelaste_kartprosjekt: Ved √• utveksle kartprosjekt er det lett √• kommunisere basert p√• en felles virkelighetsforst√•else. Knappen √•pner meny for disse operasjonene.
 • Hent delingslink del_link_QR: Dette er en raskere m√•te √• dele applikasjonens status p√•. Knappen √•pner en dialog med URL som gir gjeldende status, samt QR-kode som kan bli scannet for √• √•pne applikasjonen med identisk status.

Resultatliste for valgte objekter‚Äč

En kan f√• mer informasjon om objekter i kartet ved hjelp av resultatliste. I motsetning til ved utvalg identify_select, som √•pner resultatliste i h√łyrepanel og gir tilgang til rapporter og eksport, gir klikk i kartet og valg av s√łk-kandidat resultater i venstre panel. Her er en rekke videre operasjoner mulige. For bygg, adresser og matrikkelenheter - prim√¶re matrikkeldata, kan en f√łlge sammenhengene i matrikkelen og veksle mellom √• ha ulike objekter i fokus, b√•de i kart og i liste. Dette panelet blir ogs√• brukt av plans√łk og bildes√łk.

Panelet med resultatlista kan bli minimert, maksimert til full skjermbildebredde eller fjernet ved hjelp av funksjonsknapper √łverst: resultatpanel_operasjoner.

Operasjoner fra objekter i resultatliste‚Äč

Resultatliste er i utgangspunktet gruppert på lag det foreligger treff i. Ved å klikke på lagrubrikk, blir liste over forekomster vist. lag og forekomst
Fra forekomstenes treprikknapp åpner det seg ei liste over operasjoner som er spesifikk for typen objekt det dreier seg om. Disse operasjonene vil bli omtalt under beskrivelsen av respektive funksjoner, men de vises summarisk her. Eksempel der en matrikkelenhet (som gir et omfattende sett) er valgt: kontekstmeny resultat matrikkelenhet

 • Vis g√•rdskart: oppslag mot Kilden/NIBIO, mer omtale under
 • Sl√• opp saker: Bruk av matrikkelnummeret til √• sl√• opp saker p√• eiendommen, der SAK/Arkivleverand√łr tilbyr et innsynssystem mot arkivet med st√łtte for URL-oppslag som bruker matrikkelnummeret.
 • DOK-analyse: Ett av alternativene for generering av DOK-analyse, mer omtale under
 • Matrikkelinformasjon: Plasserer valgt objekt p√• toppen av resultatlista og oppretter nye underkategorier som f√łlger relasjonene fra matrikkelenheter i Matrikkelen.
 • Vis i kartet: Her zoomes det til stor m√•lestokk for punktobjekter og til utstrekning for polygonobjekter. Spesielt for matrikkelenheter er at det zoomes til full utstrekning av alle tilh√łrende teiger.

S√łk og tilgjengelige datakilder‚Äč

Som vist over, finnes det mulighet for √• snevre inn et s√łk til en bestemt datakategori. De prim√¶re s√łkekildene er adresse, stedsnavn og eiendommer. N√•r en ikke har valgt en bestemt kategori, kan s√łk resultere i treffkandidater fra flere kategorier der s√łketjenestene gir score over et gitt niv√•. Dette gjelder spesielt der en taster inn stedsnavn eller adresse uten nummerspesifikasjon.

Dersom du ikke velger en forekomst fra lista som oppst√•r under s√łkefeltet, vil systemet √•pne et panel til venstre med inntastet kriterium i et overskriftsfelt. Lista under vil bli fylt opp av en eller flere kategorilinjer, med minst ett treff innenfor hver. Objektegenskapene blir vist ved klikk i resultatfeltet, og ved hjelp av disse kan en vanligvis bestemme om treffet er hensiktsmessig:
treff_pa_adresse

Matrikkelnummer gis inn på formen (kommunenavn eller -nummer) (gårds-, bruks-, feste-, seksjonsnummer atskilt med '/'). Eksempel på resultat:
eiendoms√łk
Eiendoms√łk skal liste hovedtreffet, samt de beste √łvrige kandidatene. For grunneiendommer med fester kan det se ut som i dette eksemplet, noe som vil si at en normalt m√• tilleggsspesifisere festenummeret i s√łket.
Ved klikk p√• treprikksymbolet p√• et matrikkelenhet-s√łkeresultat og valg av 'Vis i kartet', vil systemet zoome til utstrekning av eiendommen, ogs√• der den har flere teiger.

Det er ogs√• tilrettelagt for s√łk p√• arealplaner. Dette g√•r mot tjenesten som er satt opp for kommunen/-e. S√łkekriteriene er Planid, Plannavn.
Dette s√łket bruker ogs√• resultatliste, der mange videre operasjoner p√• plandataene er lagt p√• menyen som framkommer ved klikk p√• treprikksknapp treprikk.

Eksemplet viser et s√łk som har gitt treff innenfor flere kategorier, blant annet arealplaner:

stedsnavns√łkFlereTreff

Matrikkelinformasjon i resultatlista‚Äč

S√łk p√• eiendom (matrikkelnummer) eller adresse gj√łr at resultatlista viser forekomst/-er dersom det finnes treff. Egenskapsvisning er umiddelbart tilgjengelig, ved at du ekspanderer kategorifeltet og klikker p√• enkeltforekomst
egenskaper matrenh

For zoom til gitt målestokk eller til objektets utstrekning (polygon), må du velge Vis i kartet fra treprikkmenyen.

For adresser og matrikkelenheter er også alternativet mvalg_detMatrikkelinfo tilgjengelig på treprikknivå. Dette valget innleder en rikere resultatvisning av matrikkelinformasjon, der også ikke-kartfestede informasjonstyper blir tilgjengelige via sine relasjoner til bygninger, adresser og/eller matrikkelenheter. Det er også dette menyvalget som stiller et nytt objekt (det du klikker treprikknapp på) i fokus.

Eksempelet viser en bygning i fokus og relatert informasjon:
matrikkelinfo_bygning

Her er byggesakshistorikk samt etasjer tilgjengelig. Ulike bygninger vil ha andre informasjonselementer knyttet til seg, som SEFRAK-informasjon, kulturminnestatusinformasjon og tilbygg/påbygg.

Knappene i resultatfeltet for objektet som står i fokus er henholdsvis marker/sentrer i kartet, resultatliste marker sentrer matrikkel videre operasjoner (treprikk) og ekspander/skjul egenskapsvisning på kategorifeltet resultatliste nedpil.

Her et eksempel på underkategorier der en matrikkelenhet er valgt:

matrikkelinfoUnderkat_MatrEnh

med detaljinformasjon for relatert kulturminne.

Informasjon ved klikk i kartet/pop-up‚Äč

Klikk i kartet agerer også mot resultatliste. Punktet klikket treffer blir beskrevet med koordinater og geokodet til nærmeste adresse:
popup_punktbeskrivelse

Hvilke kategorier og resultatlinjer som kommer fram under denne informasjonen er avhengig av hvilke kartlag som er slått på. Et resultat kan se slik ut, der reguleringsplan på bakken er slått på og blir vist:

resultatPopup

Og disse lagene kan bli ekspandert, slik at du kan se p√• egenskapene til enkeltobjekter, zoome til - og sentrere i kart og utf√łre operasjoner som er tilgjengelige fra treprikksymbolet.

Identifiser/velg objekter i kartet‚Äč

N√•r du velger objekter i kartet (identify_select), vil synlige lag fra karttjenestene som er sl√•tt p√• for den aktuelle m√•lestokken v√¶re valgbare. N√•r du eksempelvis definerer et polygon for utvalget velg_polygon, vil et panel med objektene bli opprettet i h√łyre del av skjermbildet.
Her er reguleringsplaner på bakken satt aktive, og vi er interesserte i planinformasjon for flere planer,

select_omrade

som vi tegner et polygon rundt. Tegning avsluttes med dobbelklikk.
Panelet inneholder n√• mange valgte objekter fra mange lag. √ėverst finnes det noen funksjonsknapper som definerer operasjoner:

panel_avgrens som gj√łr at du kan markere en kategori og fjerne den fra resultatet

respanel_grupper-knapp for å gruppere/avgruppere resultatet (datakategori vs enkeltforekomst).

respanel_treprikk -knapp for å operere på resultatsettet.

Mulighet for dataeksport fra panelet blir vist under.

Visning av g√•rdskart‚Äč

Link til g√•rdskart, NIBIOs l√łsning for √• vise arealressurs- og temadata p√• landbrukseiendomniv√•, er alltid tilgjengelig i kontekstmeny/h√łyreklikk: kontekst_visgardskart

Fra resultatliste vil tilsvarende funksjonalitet være tilgjengelig fra treprikk i resultatfeltet til et objekt som representerer et eiendomspolygon eller en matrikkelenhet, som her: gardskart_reslist

DOK-analyse‚Äč

DOK-analyse i Origo Innsyn Publikum g√•r mot v√•rt geodatavarehus, der vi kontinuerlig 'lytter' mot GeoNorge for √• fange opp endringer i nedlastbare datasett. Unntaksvis kommer datasett fra andre kilder, men s√• godt som ingen av produksjonsl√łypene er ikke-automatiserte lenger. Dette sikrer s√• ferske og aktuelle data som mulig.
DOK-analysen er den samme som Geodata tilbyr inn i eBygge-/Plansak-systemer. Den er tilgjengelig på flere måter i systemet:

 • Fra resultatliste, venstre kant, via treprikknapp p√• objekt
 • Fra tegnet figur - egen funksjonsknapp: DOK-analyse GUI-element

DOK-analyse blir kj√łrt fra resultatliste basert p√• geometrien til et objekt du klikker p√•. S√• for et punktobjekt vil rapporten vise objekter fra DOK-datasett som punktet faller innenfor. For polygonobjekter vil overlappende og inneholdte objekter fra DOK-datasett bli rapportert.

Eksempel der DOK-analyse blir aktivert fra detaljert matrikkelinformasjon, adresse i resultatliste, slik at resultatet blir beskrivende for et punkt: dokanalyse_adresse

DOK-analyserapporten inneholder, utover kartutsnitt som viser alle forekomster som overlapper, inneholder eller er inneholdt i s√łkeobjektet, liste over datasett som er inkludert i analysen med datering samt avstand til n√¶rmeste treff i datasett som ikke har gitt direkte treff.

Historiske bildeserier fra Norge i Bilder‚Äč

Bakgrunnskartvalget Bilder gir tilgang til bildemosaikk der normalt siste bildeserie ligger eksponert, gitt en tempor√¶r prioritering av serier med h√łyere oppl√łsning og utelukkelse av lavkvalitets- og IR-bildeserier. Funksjonaliteten for √• hente fram en spesifikk bildeserie samt sammenlikne ulike bildeserier over samme omr√•de, er muliggjort av en dynamisk karttjeneste i applikasjonen.
Bildes√łk fra funksjonsknapp vis Norge i Bilder gir liste over ortofotoprosjekter som overlapper gjeldende skjermutsnitt. Disse blir listet i resultatpanel. Herfra kan en velge et konkret prosjekt som en vil vise i kartet og som dermed vil overstyre den opprinnelige mosaikken tjenesten er basert p√•.
Lista tilbyr f√łlgende operasjoner p√• prosjektene:

 • Ekspander nedpil. Dette lister prosjekter innenfor utsnittet.
 • Fra treprikknapp:
  • Vis i kartet - zoomer til utstrekning av prosjektet
  • Legg til prosjekt - viser prosjektet i gjeldende utsnitt
  • Velg for sammenligning - der du √łnsker √• swipe over en kombinasjon av bilder, legger dette aktuell bildeserie til venstre.
   • Der en annen serie allerede er valgt for sammenligning: Sammenlign med valgt lag - legger denne bildeserien til h√łyre og aktiverer swipe.

Swipe over bildeseriepar‚Äč

Swipe-funksjonaliteten blir aktivert når det er valgt ulike bildeserier for sammenlikning, og håndtaket blir synlig i kartet. swipe

H√•ndtaket flyttes for √• gj√łre den ene bildeserien synlig og skjule den andre, og funksjonaliteten tas vekk ved √• klikke Avslutt sammenligning nede til h√łyre i bildet.

Google Street View‚Äč

Du starter Google Street View ved √• h√łyreklikke i kartet og velge funksjonen fra kontekstmenyen som kommer opp.
google street view
Punktet du klikker i blir projisert inn på veinettet, og applikasjonen åpnes i eget browservindu. Herfra overtar Googles egen navigasjonsfunksjonalitet.

Skr√•fotovisning‚Äč

H√łyreklikk i kartet √•pner webklienten Mapspace Viewer med skr√•foto, sentrert i cursorposisjon. Skraafoto
Denne klienten har funksjonalitet for å vise ortofoto i horisontalprojeksjon og skråfoto i 3D samtidig.

Oppslag mot Infoland (ikke obligatorisk funksjonalitet)‚Äč

Oppslag mot Infoland, der dette er tilrettelagt, skjer fra kontekstmeny ved h√łyreklikk i kartet. Underliggende teigs matrikkelnummer blir brukt til √• sl√• opp. Du kommer inn i Infolands bestillingsgrensesnitt, og hvilke aksjoner som er mulige er avhengig av eventuell Ambita-brukers rettigheter.

Dataeksport‚Äč

Utvalg i kartet f√łrer, som vist over, til at det blir √•pnet et panel med resultater til h√łyre i applikasjonens arbeidsflate. Det er viktig √• forst√• hvordan utvalgsresultat fungerer i relasjon til kartm√•lestokk: I tjenestene sl√•s flere og flere lag p√• jo st√łrre m√•lestokk du zoomer til. Det er p√•sl√•tte lag som gir utvalgsresultat. I dette eksemplet identify_resultat

er lagene Teig og Teiggrense fra den detaljerte matrikkelkarttjenesten listet med utvalg. Teiggrensepunkt er ikke listet, da målestokken ikke er stor nok til at laget er skrudd på.
Du kan eksportere resultatene til:

 • Csv-fil
 • Excel-regneark
 • Shapefiler

Og denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra:

 • Treprikksymbol i √łvre h√łyre hj√łrne av resultatpanel (eksporterer alle lag)
 • Treprikksymbol p√• lagets resultatlinje (eksporterer kun laget)
 • Treprikksymbol p√• det enkelte objekts resultatlinje (eksporterer enkeltobjekt)

Det vil normalt v√¶re hensiktsmessig √• bearbeide resultatet f√łrst. For hvert kartlag det foreligger utvalg p√•, kan du fjerne alle objekter fra resultatet ved √• klikke treprikksymbolet og velge Fjern resultatet. Samme funksjonalitet finnes fra treprikksymbol p√• enkeltobjekt, tilgjengelig ved ekspandering av liste under hver lagoversktift.
Eksporterte filer lagres umiddelbart som zip-fil i Downloads - mappe på lokal PC.

Dataimport‚Äč

Du kan importere data til sesjonen din fra dialogen som kommer opp når du klikker funksjonsknapp for kartinnhold vis lag , i form av:

 • Innhold fra din/organisasjonens AGOL-site: legg til - lag generell
 • Filer (SOSI, XLSX, CSV, Shape du har tilgang til): legg til - lag fil

Meny for valg av filtype åpnes ved klikk på Legg til lag fra fil: legg til - velg filtype

Ved innlasting av SOSI-fil: last sosi vil systemet sette i gang en konverteringsprosess, og det blir vist melding om at denne vil ta noe tid. Når data er ferdigkonvertert, blir disse lagt på toppen av innholdslista slik at de vil ligge oppå andre påslåtte lag i kartet: sosi i TOC
Data er gruppert enklest mulig: På overordnet geometritype. Symbolisering er systemvalgt, som heldekkende for polygonobjekter, samt enkle linje- og punktsymboler.